SÅ SER PROCESSEN UT

Så ser processen ut

 

1. FÖRBEREDELSER

Det är viktigt att förbereda projektet ordentligt så att dina förväntningar stämmer överens med våran leverans. Tillsammans med dig tar vi fram ett förslag på en realistisk produktionsprognos som visar hur mycket el du kommer att producera per år under garantitiden som är tjugofem år. I samband med det får du också en offert från oss på nyckelfärdig anläggning.

 

2. MONTERING OCH INSTALLATION

Vill du gå vidare med vårt förslag så planerar vi in montering och elinstallation. Vi hjälper till med ansökan om solcellsbidrag, ROT-avdrag och all annan administration som till exempel kontakt med nätbolag. Eftersom vi behöver tillgång till fastigheten vid elinstallationen så bestämmer vi tillsammans med dig när det passar tidsmässigt. För en normalvilla tar det här cirka en dag.

 

3. KONTROLLMÄTNING OCH START

När anläggningen är monterad och installerad kontrollmäter vi solcellsanläggningen, startar den och gör alla inställningar enligt de regler som gäller. Vi går tillsammans igenom anläggningen och vi överlämnar en pärm med dokumentation.

 

4. PRODUCERA EGEN EL – OCH SÄLJ ÖVERSKOTTET

Nu producerar du din egen el från gratis solenergi. Den el du producerar använder du i första hand själv inom fastigheten. Du behöver inte göra något utan allt sköts automatiskt. Under sommaren producerar du mer el än du förbrukar och den elen säljer du. Från ditt elhandelsbolag får du information om hur mycket el du har sålt och hur mycket el du köpt. Men för att hålla reda på hur mycket egenproducerad el du har använt behöver du läsa av total elproduktion på din växelriktare, via internet eller en mobilapp som du laddar ned.

 

5. UNDERHÅLL

Normalt behövs inget underhåll men bor du i ett område där det blåser omkring löv eller annat som lägger sig på solcellerna så kan de behöva rengöras. Rengöringen sköts dock vanligen av vind, regn och snö. Vill du att vi övervakar, rengör och kontrollerar din anläggning regelbundet så kan vi hjälpa till via våra serviceavtal.

 

Pålsbodagatan 25,

70218 Örebro

Ring oss:

073 072 20 27